Oferujemy wykonanie dowolnych profili w łuku, zarówno jako część koła, jak również w kształcie elipsy. Wykonujemy surowe niepowlekane półprodukty do powlekania we własnym zakresie, jak również gotowe profile powlekane metodą maszynową, identyczną jak powlekane przez nas profile w odcinkach prostych. Dzięki temu w miejscu połączenia odcinka prostego z elementem łukowym mamy idealne spasowanie pasma. Wykonujemy listwy oraz gzymsy w łukach oraz bazy i głowice bez charakterystycznej kwadratury powstającej przy wykonywaniu tych elementów na stole obrotowym plotera termicznego. Nasze elementy zachowują płynność kształtu. Łuki przygotowujemy na podstawie dostarczonych dokładnych wymiarów okna, dodatkowo zdjęcia lub ew. przesłanego tekturowego szablonu.